Werkgroepen

Op dit moment bestaande werkgroepen binnen EcoBosch:

Instroomgroep:

 • Informatiebijeenkomsten organiseren
 • Nieuwe leden ontvangen en informeren
 • Waar nodig gesprekken voeren met leden
 • Bewonersprofiel maken

Sociocratische consent groep:

 • ALB’s begeleiden en agenda samenstellen
 • Overzicht houden van de moties en de kernkringen

Financiële groep: 

 • Het onderzoeken van subsidiemogelijkheden
 • Het financiële plan in het hele proces voor, tijdens en na de realisatie

Internet-PR:

 • Website bijhouden
 • Social Media bijhouden
 • Organiseren en contact houden met de media
 • Materiaal ten behoeve van communicatie (laten) maken

Kerngroep: 

 • Centrale lijnen uitzetten
 • Verbinden
 • ALB’s organiseren
 • Duidelijke structuur van aanpak en overleg uitzetten

Externe groep: 

 • Afspraken maken, voorbereiden en voeren van gesprekken met externe partijen
 • Maken van verslagen van de gevoerde gesprekken

Gezelligheidsgroep:

 • Het organiseren van verbindende en informatieve activiteiten
 • Gezelligheid bewaken

Landgroep:

 • Informatie zoeken over voedselbossen en permacultuur principes
 • Onderzoek biodiversiteit principes.
 • Onderzoeken zelfvoorzienend/circulair leven.

Secretariaat:

 • Notulen uitwerken en versturen.
 • Inkomende stukken verwerken en zo nodig versturen naar andere partijen.
 • Eerste aanspreekpunt nieuwe leden
 • Archiveren
 • In- en uitgaande mail

Bouw- Ontwerp- en Architectengroep: 

 • Het oriënteren op een architect
 • Ideeën ontwerp
 • Ideeën bouw
 • Energie
 • Waterhuishouding