Home 2018-05-31T17:53:03+00:00

EcoBosch is een vereniging van mensen met een wens om in een  gemeenschap te wonen en /of te werken in het buitengebied rond Den Bosch.

De leden van deze meergeneratie woon/leef/werkgemeenschap, leven zo respectvol mogelijk met al het leven om hen heen.

We voelen een roep in ons hart om onze krachten en verlangens te bundelen om deze ecologische leefgemeenschap daadwerkelijk te creëren.

De intrinsieke motivatie om in verbinding met de natuur te leven, is een belangrijk uitgangspunt voor onze leefgemeenschap. Vanuit de verbinding met onszelf, onze eigen natuur, streven wij ernaar zoveel mogelijk in harmonie met de natuur en elkaar te leven.

Dit betekent dat er geen opgelegde regels zijn die ons doen en laten bepalen maar dat we van binnenuit gemotiveerd zijn om met respect en in verbinding met de natuur en elkaar te leven.

Ons ideaalbeeld is een gemeenschap die in goede gezondheid en in overvloed samen leeft met de natuur.

Het project willen we realiseren als sociale woningbouw eventueel gecombineerd met koopwoningen. Dit willen we in eigen beheer bereiken in samenwerking met gemeente, provincie en woningbouwcorporatie.