Lid worden

Het instroomtraject

Wil je echt meebouwen aan de realisatie van ‘Ecobosch’?
Dan nodigen wij jou met liefde uit voor een instroommoment waarin we nader kennis kunnen maken en samen jouw lidmaatschap kunnen overwegen.
Geef hier aan dat je lid wilt worden.

Fase 0: Wie zoeken wij?

Wij zoeken mensen die…

  • binnen onze meergeneratie-wens passen (dwz: 1/3 in de leeftijd van 18-40 jaar, 1/3 in de leeftijd van 40-58 jaar, 1/3 ouderen van 58+)
  • … meedoen met de opbouw van EcoBosch. In een of meer werkgroepen stappen bijvoorbeeld.
  • onze 4 pijlers (natuur, openheid en vrijheid, gemeenschapsvorming en ontwikkeling, stilte en bezinning) onderschrijven.
  • meebetalen aan de contributie.

Fase 1: Belangstellenden
Je hebt je aangemeld bij EcoBosch. Je bent belangstellende. Wat nu?
Je wordt uitgenodigd door de instroomgroep, waar je kennismaakt met een aantal EcoBoschers. In dat gesprek kijken we gezamenlijk hoe verder:
Snuffelen, de tijd nemen om te kijken of jij in de groep past en andersom. Met andere woorden: belangstellende blijven. Of misschien gelijk lid worden?

Fase 2: Lid worden; wat houdt dat in?

  • Je vult het inschrijfformulier in, met je motivatie.
  • Je wordt toegevoegd aan ons communicatiemiddel Slack. Communicatie vinden wij heel belangrijk.
  • Je stapt in 1 of meer werkgroepen.
  • Je bezoekt de groepsbijeenkomsten.
  • Je betaalt het inschrijfgeld (€20 eenmalig) en de contributie (€25 per kwartaal)

(!) Als een lid 6 maanden niet actief is of wil zijn, kan deze aangeven weer terug te gaan naar de fase van belangstellende. In de praktijk betekent dit dat het lid uit Slack gaat en geen contributie meer betaalt. De instroomgroep kan iemand ook aanspreken op niet actief zijn.

Fase 3: Aspirant-bewoner worden
Als je actueel 6 maanden actief en betrokken bent geweest, en je wilt aspirant-bewoner worden komt er een moment samen met de hele groep om stil te staan bij deze stap: het toetredingsritueel. De keus die een aspirant-bewoner wil/kan maken is volledig uit vrijheid. Je zegt ‘ja’ op een verbinding, die je met de hele gemeenschap aan wilt gaan, als je hier innerlijk aan toe bent. Dit ‘ja’ onderbouw je in je eigen woorden tijdens het ritueel.

Raad van Wijzen
Als er onoverkomelijke bezwaren zijn vanuit de groep bij het verlangen van een lid om toe te treden als aspirant-bewoner en er is behoefte aan een mediator, dan is er de (nog te formeren) “Raad van Wijzen”. Deze gaat inventariseren wat nodig is en probeert de situatie (eventueel met iemand van buiten Ecobosch) op te lossen.

Donateur van EcoBosch
Buiten dit traject om kan je natuurlijk ook donateur worden van EcoBosch. Je helpt ons daarmee onze doelstellingen te realiseren.