Pijlers

We hebben voor onze gemeenschap vier aandachtsgebieden geformuleerd.

1. Natuur
2. Openheid en vrijheid
3. Gemeenschapsvorming en ontwikkeling
4. Stilte en bezinning

Natuur

 • Duurzaamheid
 • Ecologisch
 • Voedselbos
 • Zelfvoorzienend
 • Kringloop / recyclen
 • Delen

De natuur is de basis voor onze leefgemeenschap. Wij leven op een terrein waar we zoveel mogelijk ons eigen voedsel verbouwen. Onze huizen zijn gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen. Ook dieren zijn onderdeel  van onze gemeenschap en kunnen zoveel mogelijk vrij rond lopen. Een natuurlijke speel- en leeromgeving voor kinderen en volwassenen wordt hierdoor mede gecreëerd.

De natuur heeft enorm veel te bieden en we willen daar op een duurzame manier de vruchten van plukken. Waar mogelijk delen we onze spullen met elkaar  en recyclen we materialen, zodat we van de natuur alleen dát vragen wat echt nodig is. Hierbij vinden we een ecologische / permacultuur aanpak het meest passend.

Openheid & vrijheid

 • Respect voor elkaar
 • Uniciteit- authenticiteit
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Initiatief nemen
 • Eerlijkheid
 • Communicatie
 • Verbinden met jezelf
 • Bereidheid om jezelf in te brengen
 • Mogen zijn met je verlangen

De uniciteit of eigenheid van ieder mens is het vertrekpunt van waaruit we willen verbinden. In vrijheid en naar vermogen nemen we initiatieven die passend zijn voor onszelf. We dragen verantwoording voor de taken die we te doen hebben.
We willen een veilige plek zijn voor een ieder die er woont en komt. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid bij anderen en eerlijk durven zijn. Daarin hebben we de wens om open te staan voor het nieuwe, in wat voor vorm dan ook, want er valt nog zoveel te ontdekken.

Gemeenschapsvorming en ontwikkeling

 • Verbinding in vrijheid
 • Dienstbaarheid- samenwerking- ontwikkeling
 • Voeding
 • Creëren –spontaniteit
 • Inspireren- leren van kinderen
 • Simplificeren- minder regels, korte afstanden
 • Meergeneratie wonen- vooruit en terug denken van generaties
 • Ervaring en kennis delen

Het willen leven in een gemeenschap is wat ons bij elkaar gebracht heeft. Verschillende generaties wonen naast elkaar en dragen gezamenlijk zorg  voor onze woon en werkplek, voor onze kinderen en elkaar.

Gemeenschapsvorming is doen, voelen, schaven, schuren en delen. De uitdaging om jezelf te zijn bij elkaar en te ontwikkelen wie je bent en de ander te laten zijn. We willen elkaar stimuleren om onze talenten en passie te volgen.

Ieder mens van 0 tot 100, iedere plant, ieder dier, alles en iedereen vinden we belangrijk en is deel van de gemeenschap.

We streven naar een zorgvuldige en gedragen besluitvorming.

Stilte & bezinning

 • Verdieping
 • Meditatie
 • Rust
 • Eigen plek voor iedereen
 • Contact óók met jezelf
 • Frequentie / golflengte

Buiten het wonen, ontwikkelen en doen vinden we het fijn om een plek te hebben voor stilte en bezinning. Echt een plek waar je naartoe kunt gaan om samen of alleen stil te zijn. De stilte vinden we in de natuur en we willen ook een ruimte in een gebouw hiervoor bestemmen.
Natuurlijke stilte is helend, geeft rust en vertrouwen. Innerlijke rust zien we als basis voor oprechte verbinding.