logo

Nieuwsbrief EcoBosch Herfst - 24 september 2022Hoi EcoBosscher, wat is er gebeurd bij EcoBosch deze zomer?
De leden van EcoBosch hebben deze zomer niet stil gezeten.
Zo is nu de nieuwe website in de lucht https://ecobosch.nl/ en de facebook pagina vernieuwd https://www.facebook.com/EcoBosch.nl. Er is een waterplan geschreven en het biodiversiteitsplan is bijna af. Hier staat in hoe wij binnen EcoBosch om willen gaan met het water en hoe wij de biodiversiteit willen verbeteren. Tijdens een van onze verbindingsbijeenkomsten hebben wij gevisualiseerd hoe EcoBosch er uit komt te zien. Ook is er tijd geweest voor een gezellig feesjuh op Minitopia waar we kennismaakten met nieuwe geïnteresseerden en er ook ruimte was voor spel.
image001
Er is volop genetwerkt op het zomer Netwerkweekend van GEN-NL bij Live-to-Be en tijdens de Brabantse Waterdag. Over de Brabantse Waterdag kun je verderop in deze nieuwsbrief meer lezen. Drie EcoBoschers waren bij een bijeenkomst over waterbeheer in Wijboschbroek (EcoBosch heeft een optie op land in Wijboschbroek). We hopen hiermee ons netwerk uit te breiden en kennis op te doen. Peggy en Peter zijn op bezoek geweest bij Ecodorp Bergen om inspiratie op te doen voor EcoBosch. Er is een online bijeenkomst geweest met Ad Vlems (initiatiefnemer van Ecodorp Boekel). Hij geeft ons regelmatig tips en helpt ons door informatie te delen en EcoBosch bekendheid te geven bij mensen die ons verder kunnen helpen. Vrijdag 23 september brachten we met 8 EcoBoschers een bezoek aan Ecodorp Boekel. Het is goed als buur-ecodorpen kennis met elkaar te delen en te helpen waar mogelijk.
Kortom wij zijn bezig om EcoBosch te realiseren.
Lijkt het jou wat om je aan te sluiten bij Ecobosch?
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden die van aanpakken houden en zich actief in willen zetten om ons prachtige project te verwezenlijken. Gekeken naar de samenstelling van de groep op dit moment en naar een van onze pijlers die aangeeft dat wij een meergeneratie gemeenschap willen zijn, zijn wij nu vooral op zoek naar jonge mensen/gezinnen in de leeftijd tussen de 18 en 55 jaar. Maaaarrr, mocht je buiten deze groep vallen en toch heel enthousiast zijn ben je ook van harte welkom om eens bij een van onze kennismakingsbijeenkomsten aan te sluiten. Daar krijg je meer informatie over wie wij zijn, wat we al bereikt hebben, waar we nu staan in het proces en over onze instroomprocedure. Op onze website kun je alvast een indruk krijgen van wie wij zijn en waar we voor staan.
Als je nu enthousiast geworden bent:

op 16 oktober is er weer een kennismakingsmiddag

...voor mensen die zich willen aansluiten bij Ecobosch. Leden vertellen je dan over wat Ecobosch doet, hoe ver we zijn en wat er nog gedaan moet worden. Opgeven is nodig. Mail daarvoor naar EcoBosch. Waar deze middag in Den Bosch is krijg je dan later via mail te horen.
Warme groet van de instroomkring!
Een ochtendje.. helofytenfilter!
Een ochtend, dat hadden we gedacht:)
Het werd langer, natuurlijk! Want we wilden het wel zien wérken, zo’n filter.
Een groep van 7 vrouwen en 1 man ( lekker belangrijk, toch onderschat het niet, het beeld van techniek, technisch zijn en daaraan gekoppeld, De Man) gingen ervoor. In overleg en samenwerking. Wist de één het even niet, nam de ander het over. Doel van onze actie was het principe van een helofytenfilter beter te leren begrijpen door het te DOÉN. En zo te ervaren hoe het werkt.
In deze situatie ging het vooral om het zuiveren van regenwater. Om mee te kunnen afwassen, wassen enz. Het regenwater alhier staat geregeld lang stil in regentonnen wat een bepaalde, specifieke, geur met zich meebrengt door bacterievorming. Hoe mooi: planten, de zogenaamde “helofyten”, leven van die bacteriën en zuiveren zo het water.
Als hamsters verzamelden we ieder iets en alles wat nodig was. Plastic Kuip, vijverfolie, stuk worteldoek, een drainagebuis, grond, zand, kraantje, planten (de helofyten dus) en grind. Veel gratis en voor niks “gevonden”. Als je nu versnelt een filmpje afspeelt van onze acties dan zie je ongeveer dit:
image002
Kuip bedekken met vijverfolie, gaten voor de overloop en voor de kraan maken.
Hoe zorgen we dat water niet tussen folie en bak terecht komt?
Ah, in actie verder: kitten en nieten.
Mmmmm, de drainagebuis is aan de uiteinden niet dicht, dat moet toch wel, of niet? Ja, wél, maar hoe dan?
Tape en pion doen dienst!
En verder: Grind erin, buis erop, grind eroverheen, laag zand erop, planten erin, kraantje monteren én? Werkt het?
Nee, jammer, het lekt aan de onderkant als een tierelier 🤔😅🙃
You tube filmpjes kijken, sparren, over hoe dit nu kan en hoe anders, handiger, beter!
De oorzaak is al bekend. Benieuwd?
Kom helpen, kijken, denken, oplossen, leren!
De landgroep van EcoBosch

Brabantse Waterdag: "Zonder water, geen later…….."
Dat was de titel van de door de Waterschappen georganiseerde Waterdag op 15 september in het Ford van Altena bij Gorinchem.
Daar was EcoBosch op uitnodiging van Ad Vlems van Boekel te gast en tevens exposant.
Peggy, Nicoline, Kees en Fons namen daarin deel voor EcoBosch. Omdat Ad inschatte, dat hij zelf geen tijd zou hebben voor zijn kraam, hadden we de beschikking over de hele kraam.
Peggy arriveerde als eerste en maakte met de poster, de folders en wat spullen uit haar tuin een sfeervol en aantrekkelijk geheel van onze kraam.
image003
In de ochtend waren er een paar belangstellenden, voornamelijk collega’s kraamhouders. Toen konden we alvast wat oefenen.
Om 12 uur een mooie lunch en dan om 13 uur de plenaire opening. Het hoogtepunt van de dag was de officiële presentatie en uitreiking van het rapport: Zonder water, geen later. Een initiatief van de Brabantse Waterschappen. Een reactie op de toenemende waterproblematiek in Brabant.
In het kort komt het er op neer, dat Brabant te lang en te eenzijdig ingezet heeft op het zo snel mogelijk AFVOEREN van (hemel) water. Daarvoor is een netwerk van waterlopen ontwikkeld van maar liefst 40.000 km, wat overeenkomt met de omtrek van de aarde! En de waterbeheerders van Brabant waren te eenzijdig gericht op het verlagen van het grondwaterpeil. Bovendien werd er te veel grondwater onttrokken voor gebruik in huishoudens, de agrarische sector en de industrie.
Het besef, dat dat anders moet, dat je er juist niet naar moet streven dat het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt, is al ontstaan in de jaren 60 / 70 van de vorige eeuw. Beekdalen werden weer hersteld (meanders aanleggen) en infiltratie werd bevorderd. Dat is nu mede door het zich, als gevolg van de klimaatveranderingen, wijzigende neerslagpatroon, in een stroomversnelling gekomen.
Er moet (nog veel) meer ingezet worden op retentie (het zo lang mogelijk vasthouden van water). Daarmee voorkom / verminder je te grote fluctuaties van het grondwaterpeil en voorkom / verklein je piek-afvoeren in het oppervlaktewater die al te makkelijk kunnen leiden tot wateroverlast. Meer variaties in het grondwaterpeil leidt ook tot het ontstaan / behouden van gradiënten (afwisselingen) in het landschap. Een aantal hotemetoten sprak zich nog uit over het rapport en er werd oa geconcludeerd, dat iedere provincie zo een studie zou moeten uitvoeren waarbij dit rapport als een goede leidraad kan dienen!
En toen was er aandacht voor de exposanten…….. Ik schat in dat we zo’n 20 – 30 belangstellenden aan de kraam gehad hebben. Voor een aantal belangstellenden was het idee Ecodorp ‘nieuw’. En een wethouder uit Bergen op Zoom concludeerde met een zucht dat Bergen op Zoom ook een Ecodorp zou moeten hebben!
Om 17 uur afsluiting met een borrel en een hapje (zeer goed verzorgd!). We kijken terug op een heel interessante en ook nuttige dag. Er is kennis gemaakt met mensen uit gemeenteraden en de provincie, die enthousiast reageerden en mogelijk iets voor ons kunnen gaan betekenen bij het vinden van een geschikte locatie!
Voor een impressie van de Waterdag:
https://www.publicatiessamenwerking.nl/terugblik-brabantse-waterdag-2022/inspiratiemarkt

Inloopavond waterschap over waterbeheer in Wijboschbroek

Ecobosch op de kaart
Een afvaardiging van Ecobosch is 20 september naar de inloopavond van waterschap Aa en Maas geweest van de gemeente Meierijstad. Deze inloopavond was georganiseerd door de projectgroep natte parel Wijboschbroek. Er was informatie over wat er al gedaan is, wat de plannen zijn op korte en lange termijn om tot een beter waterbeheer te komen. We hebben met een aantal partijen van de organisatie gesproken, o.a. met de projectleider van AA en Maas. Er lag een grote kaart van het gebied waarop rood gelijnd het gebied waar deze projectgroep mee bezig is. Het stuk land waar Ecobosch een optie op heeft wat nu in het bezit is van stichting ARK ligt daar vlakbij. Wij hebben op die plek op de kaart een plakker gedaan met in het kort wat en wie Ecobosch is. De projectleider werd in het gesprek met ons steeds opener en enthousiaster. Helaas was er geen vertegenwoordiging van gemeente Meierijstad maar hebben we wel een naam gekregen om contact mee op te nemen. Hopelijk draagt ook dit weer bij om Ecobosch meer en meer op de kaart te zetten om onze idealen en ideeën daadwerkelijk vorm te geven.