Nieuwsbrief Ecobosch nr 1 / december 2018
 
Nieuwsbrief Ecobosch nr 1 / december 2018 / de allereerste!
 
 

Nieuwsbrief Ecobosch nr 1 / december 2018

Voor onze leden, belangstellenden en vrienden.

Onze allereerste!

Met o.a.
  • Bijeenkomst voor belangstellenden / zondag 20 januari
  • Workshop 'Bouwen met stro en leem' / zaterdag 26 januari


Twee jaar geleden zag Ecobosch haar eerste levenslicht!

Nu zijn we toe aan haar eerste nieuwsbrief, want er is veel gebeurd de afgelopen twee jaar. We staan aan de wieg van een nieuwe fase, waarin we meer naar buiten gaan treden en de toekomst van Ecobosch een gezicht gaan geven.

Fundering – onze vier pijlers

De eerste jaren hebben we gewerkt aan de fundering. Wat vonden we belangrijk aan een woongemeenschap? Hoe willen we gaan wonen? Met wie? Waar willen we dan gaan wonen? De antwoorden kwamen langzaam maar zeker. We begonnen met vier pijlers, gedragen door vertrouwen, want dat vonden we het allerbelangrijkste!

Gemeenschapsvorming

Eén van onze pijlers is Gemeenschapsvorming, naar onze mening de belangrijkste. Zijn andere woongemeenschappen bezig met in de eerste plaats zoeken naar een geschikte locatie en in wat voor huizen ze willen wonen, bij ons ligt de focus meer op samen zijn, samen groeien, verbinding aangaan met elkaar, elkaar leren kennen. Ieder mag/kan vanuit zijn of haar Kracht leven en zich gesteund weten in de groep. We hebben gekozen voor een meer- generatie, woon- en werk gemeenschap. Zorg dragen voor elkaar, onze kinderen en kleinkinderen in één gemeenschap. Werken op de plek waar je woont, is ook één van de dromen; er is kennis en kunde in huis. We dragen Ecobosch al warm in ons hart en gaan nu op zoek naar een plek om onze droom en samenzijn te kunnen gaan leven.

En niet alleen gemeenschapsvorming met elkaar, zeker ook verbinding met het grotere geheel, mensen in de buurt, onze stad en ook de aarde. Wat heeft onze aarde nodig? Hoe maken we verbinding met alles om ons heen… en maken dan de juiste keuzes…

 
305774_2611960783200_1380445550_33129316_7065865_n
 
Natuur


Natuur, onze tweede pijler. Waar we ook terecht komen, we willen een voedselbos om ons heen creëren. Zo willen we bijdragen aan onze moeder aarde en groeit ons voedsel dichtbij onze woonplek. Twee jaar geleden leek een voedselbos nog een idealistische droom, inmiddels staat het zelfs op de agenda van gemeenten en provincies (-:

Hoe fijn om te merken dat we synchroon lopen met de collectieve processen.

Onze andere pijlers, Openheid & Vrijheid en Stilte & Bezinning, zijn de ‘groeipijlers’ die als een rode draad door onze woongroep in wording door lopen.

Gedragen Besluitvorming

Intussen hebben een zestal van onze groep de cursus Gedragen Besluitvorming gedaan, wat we als een waar geschenk hebben ervaren. Zo’n prachtig instrument om besluiten te nemen op een manier die elk mens in zijn waarde laat. Zo’n leerzaam en verbindend proces, waarin Iedereen wordt gehoord op een respectvolle manier. Geen sociocratie, geen meeste stemmen gelden. Iedereen kijkt diep in zichzelf en daar wordt via een beeldvormende ronde over gepraat. Niemand wordt vergeten en soms worden er offers gebracht, maar dan bewust ten behoeve van het belang van het grotere geheel.

Commitment

Inmiddels vragen we echt commitment van onze leden. Tijd vragen we ook, want er is veel te doen! We hebben net een lezing gehad over het voorprogramma van het programma van eisen. Wat houdt dit in? Dit zijn de concrete plannen die we moeten gaan schrijven over de bouw. Met hoeveel huizen? Wat voor huizen? Waar vinden we land? Met wie gaan we praten? Een nieuwe spannende zoektocht, waar we nog veel hulp bij nodig hebben.

Nieuwe website

Ook is er een nieuwe website, waar we beter met elkaar kunnen communiceren. Waar je ‘vriend van Ecobosch’ kunt worden, want geld zullen we in de toekomst ook nodig hebben. Waar je onze facebookpagina kan bezoeken. Waar je je kunt abonneren op deze nieuwsbrief, die we 6 keer per jaar willen gaan schrijven (waarschijnlijk wel korter dan deze eerste!)

 
46390564_344258126341183_2957700632498143232_n
 


Minitopia

In het nieuwe jaar gaan we met zijn allen een stro-lemen huis bouwen op Minitopia voor één van onze leden!!! Alvast om te oefenen, omdat dit voor veel van onze leden de meest favoriete bouwwijze is. Juist bij deze manier van bouwen is samenwerken essentieel en vormt daarmee ook de verbindende factor, die we voor ogen hebben. Hoe mooi kan het zijn…

 
 


Workshop 'Bouwen met stro en leem' / zaterdag 26 januari

Op 21 januari  organiseert Ecobosch de workshop ‘Bouwen met stro en leem’, welke wordt verzorgd door Jos & Anja van Waiworrie.
 
 


Bijeenkomst voor belangstellenden / zondag 20 januari

Voel je je aangesproken, dan ben je van harte welkom om op zondag 20 januari naar onze bijeenkomst voor belangstellenden te komen. Tijd en plaats komt binnenkort op de website te staan.

Voor nu wensen wij je fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuw Jaar. We hopen je op de één of andere manier tegen te komen, via de website https://ecobosch.nl/, facebook https://www.facebook.com/EcoBosch.nl/ of op 20 januari.

Hartegroet namens Ecobosch,

Peggy