Nieuwsbrief Ecobosch nr 3/ januari 2020
 
Nieuwsbrief Ecobosch
 
 
Beste vrienden van Ecobosch

Allereerst natuurlijk een heel gelukkig 2020 en dat dit jaar een mooi vruchtbaar jaar mag worden voor alle ecologisch bewuste mensen, gemeenschappen en bedrijven, die de aarde zien als hun moeder die geeft en verzorgd en onderhoud en dat we haar als mensheid mogen helpen helen, door onze groene acties.

 • Het stro- leemhuis op Minitopia is zo goed als af.
 • We hebben ons verdeeld in enthousiast hard werkende groepen
 • Het plan van Eisen (het concreet maken van Ecobosch) gaat onder leiding van bureau Viertel geschreven worden.
 • Voorlopig een ledenstop, tot ongeveer april 2020

Het is alweer 9 maanden geleden dat we onze laatste nieuwsbrief hebben geschreven en hebben intussen niet stil gezeten.

 
 
 
 
 

Stropaleisje op Minitopia

Er is een huis afgebouwd op Minitopia en die is toch mooi geworden!
Nadja kon niet wachten om er in te gaan wonen en samen met haar 4 jaar oude zoontje Ilja is ze nog tijdens de afbouw in september verhuisd.
Ondanks dat de herfst en winter inmiddels zijn ingetreden moet er nog wel het een en ander aan de binnenzijde worden afgerond en dit gaat redelijk goed, met natuurlijk de nodige kinderziektes. Het is een leerzaam proces.

 
74634700_3525725644121521_6463190314575200256_n
 
2

Zayaz

Ook woningbouwvereniging Zayaz is zo trots dat ze hen op de voorpagina van hun blad ‘Buurt’ hebben gezet. Zou je het buurtblad online willen lezen dan kan dat hier:

 
 

Ook is er een leuke podcast gemaakt van 3 van de bouwers, waaronder Nadja op Minitopia. Op deze wijze kun je het proces een beetje volgen.
Hier te beluisteren.

Minitopia met al haar bewoners lijken met dit experiment een voorbeeld functie te vervullen voor Nederland. Regelmatig komen er busladingen geïnteresseerden van andere gemeenten, architecten, maar ook uit buitenland is er interesse. Als je in de buurt bent, fiets er eens overheen!
Ook worden er regelmatig feesten, markten e.d. georganiseerd en dat kun je volgen op hun facebookpagina:
Zou je er meer van willen weten kijk dan op de site van Rezone.

Nog dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de crowdfund actie! We hebben zo’n €2500,- opgehaald, waarvan we veel hebben kunnen betalen. We hadden het anders niet gered zonder jullie bijdrage!

 
 

Enthousiast hardwerkende groepen!

Gaat Ecobosch er komen? Volgens de 19 leden is er geen twijfel mogelijk!
Dus hebben we ons in groepen verdeeld, die allemaal hun steentje bijdragen om een gedeelte van het werk te doen en tevens ook om de visie uit te dragen en de pijlers levend te houden. Hoe doen we dat?
Hieronder hebben leden van de groepen uiteengezet wat we doen:

 • Kerngroep: Door Bella
  De kerngroep gekozen door alle leden via gedragen besluitvorming in de Algemene Leden Bijeenkomst. Dit zijn Robert, Peggy, Daphne en Bella.
  De kerngroep probeert kernachtig de grote lijnen, ontwikkelingen binnen Ecobosch te volgen en te stroomlijnen. Twee wekelijks hebben wij een bijeenkomst, evalueren we de laatste ALB, bereiden we de agenda voor de komende ALB voor, bespreken we allerlei lopende zaken en vooral de communicatie binnen Ecobosch houden we in de gaten. De kerngroep bijeenkomsten zijn vaak gezellig, ontmoetend, efficiënt, constructief en vooral KERNACHTIG! ;-)

 • Gezelligheidsgroepje: Door Yvonne
  ( één van de pijlers is gemeenschapsvorming).
  Met z’n 4- tjes ( 2 gezellige vrouwen Yvonne en Liesbeth en 2 gezellige mannen Peter en Tommie) hebben we het gezelligheidsgroepje.
  Wij zorgen voor momenten samen buiten het formele/ de vergaderingen t.b.v. verbinding.
  Ook voor de aanhang en de kids.
  Ideeën voor activiteiten die er nu zijn, zoals nieuwjaarsborrel, paaseieren zoeken, een andere al gerealiseerde woongemeenschap bezoeken of samen een goede film bekijken, of dansen. Leuke verbindende bijeenkomsten dus..
  De andere leden Initiëren natuurlijk ook wel eens iets.
  Gezellig hoor!

 • De Instroomgroep: Door Bella
  Is een actief wervend groepje leden. Onze inzet is informatie aan belang-
  stellenden van Ecobosch te geven. Bij voldoende aanmeldingen organiseren we een info bijeenkomst, waar we ons enthousiasme over de 4 pijlers van Ecobosch graag delen. Bij interesse maken we vervolgafspraken over lidmaat-
  schap en actieve deelname in een van de werkgroepen. De instroomwerk-
  groep staat klaar om bij serieuze belangstelling je wegwijs te maken binnen
  Ecobosch en mogelijk in te stromen ;-)
  Groetjes Sylvia, Peggy, Toine, Nadja en Bella

 • Gedragen Besluitvorming: Door Sylvia
  Gedragen besluitvorming is een methode om collectief tot consensus te komen voor besluiten die genomen moeten worden en waarbij iedereen betrokken is. 
  Het is geen democratisch besluit waarbij de meeste stemmen gelden maar waarbij iedereen betrokken wordt en waarbij de voor en tegens besproken mogen worden.
  Een klein groepje van mensen die gezamenlijk gekozen zijn en die zelf ook bereid zijn om die taak op zich te nemen gaan zich buigen over de kwestie waarna het besluit genomen wordt waar iedereen zich in kan vinden.

  Functieomschrijving gedragen besluitvorming.
  Wij dragen er zorg voor dat belangrijke besluiten die genomen moeten worden, dmv gedragen besluitvorming, door iedereen gedragen worden. Zodanig dat iedereen kan instemmen met het besluit. Het besluit dus meedraagt .
  Hiervoor hebben wij de techniek van gedragen besluitvorming geleerd en kunnen die toepassen.
  De groep heeft de functie om zorg te dragen voor de techniek van gedragen besluitvorming. Voor besluiten in het algemeen belang, die iedereen aangaan en belangrijk zijn voor de hele groep.
  Dat alles gehoord en uitgesproken mag worden. Meegenomen in het uiteindelijke besluit. 
  Het geeft helderheid en openheid.

  Daarbij zal de groep, als het nodig is,  aan leden, nieuwe leden, buitenstaanders, geïnteresseerden, uitleg geven over deze techniek. 
  Helaas is Sylvia het enige lid van deze interessante groep, straks met nieuwe leden hopen we er gauw iemand bij te vinden.

 • Secretariaat en PR: door Peggy
  Het secretariaat behandelt alle binnengekomen post en is aanspreekpunt voor nieuwe leden en andere belangstellenden. Mensen met specifieke vragen worden naar werkgroepen doorgestuurd. Ook zorgen we voor het up to date houden van de facebookpagina en schrijven deze Nieuwsbrief. Het secretariaat zit ook in de kerngroep, die eens in de 2 weken bij elkaar komen om de belangrijkste zaken te bespreken en verspreid alle info en verslagen.
  In de toekomst gaat de PR meer aan de verspreiding en zichtbaarheid van Ecobosch doen. Zie onze Facebook pagina.
  Leden: Monique en Peggy

 • Werkgroep locatie. Door Jan
   De werkgroep locatie zoekt actief naar een locatie voor Ecobosch
   Welkom zijn tips over kavels, leegstaande panden met grond zoals boerderijen en bedrijven
   We bezoeken lezingen/presentaties over projecten (bijvoorbeeld Coudewater)
  Volgen initiatieven (bijvoorbeeld Broed/Henriëttewaard)
  Zoeken actief en onderhouden contact met gemeente, provincie en politieke partijen.
  Leden: Eleonora en Robert

 • Bureau Viertel: door Sylvia
  De oprichters van het eerste uur van de inmiddels gerealiseerde woonwijk Iewan te Lent, geven een training op maat om op 3 belangrijke punten zodanige helderheid te krijgen voor onszelf waarbij wij, Ecobosch, beslagen ten ijs komen in gesprek met instanties.
  Het gaat om de volgende 3 punten:
  1. Heldere visie hebben
  2. Plan van Eisen
  3. Organische documenten.
  In januari 2020 starten 5 Ecobosch leden Robert, Monique, Bella, Peggy en Sylvia met deze training. Waarna we een degelijk plan hebben en hiermee de boer op kunnen.

  De eerste bespreking bij Bureau Viertel
 
 
 
 
 

Moodboard maken

Wat we nog niet zo lang geleden hebben gedaan is een moodboard maken:
Zie de foto’s van ons werk waar een aantal leden met veel plezier aan gewerkt hebben. Hoe willen we dat Ecobosch eruit gaat zien?
 
3
 
 
 
 

Het CO2 opgeslagen in ons huis

Het CO2 opgeslagen in ons huis 

1e mogelijkheid van ecologisch bouwen is met Hout.

De laatste tijd is er regelmatig iets over Houtbouw te vinden. Zoals ZuidHoutland een onderzoek naar Houtbouw en 100% biobased materialen wat de provincie Zuid-Holland onlangs publiceerde.

Debat wat RUW heeft gehouden op 3 december. VPRO heeft er aandacht aan besteed in het programma tegenlicht aflevering oktober…

 
 

We zijn dit nieuwe jaar 2020 goed gestart met veel nieuwe initiatieven en houden jullie graag op de hoogte via de website en de nieuwsbrieven en facebook. Voor vragen kun je ons altijd via de website bereiken.

Hartegroet, namens Ecobosch

Peggy