Jaarverslag 2019

/Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 2020-01-03T12:58:13+01:00

Vermogen per 1 jan 2019: € 1359,36

In 2019:

€ 1337,40  Contributiegelden
=========

Uit 2019:

€ 156,17    bankkosten Triodos
€ 100,00   lidmaatschap stichting Ecodorpennetwerk
€ 50,80     Open dag Maria paviljoen
€ 31,70     Mariapaviljoen instroomgroep
€ 76,91     Overige kosten

€ 415,58
========

Vermogen per 1 jan 2020: € 2281,18
(€ 1359,36 + € 1337,40 – € 415,58)