Nieuwsbrief Zomer - 21 juni 2024

Hallo abonnee,
Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade schreef onlangs: “Je moet geen huizen bouwen, maar gemeenschappen” (zie: De kunst om van richting te veranderen). EcoBosch is zo’n gemeenschap!
15 volwassenen plus kinderen die willen wonen met mensen die naar elkaar omkijken, die activiteiten organiseren voor de buurt en een sociale functie willen hebben voor mensen die tijdelijk iets extra’s nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld overbelast zijn, net geopereerd of ontheemd.
Maar EcoBosch heeft naast sociale uitgangspunten ook groene idealen. We willen zorg dragen voor de aarde en de natuur en omwonenden daarin laten delen door cursussen, samen groenten verbouwen etc.
Een gemeenschap worden en blijven gaat niet vanzelf. Dat vraagt voortdurend onderhoud. Met elkaar investeren we in het behouden en verder ontwikkelen van de gemeenschap. Dat hebben we afgelopen periode bijvoorbeeld gedaan door een weekend met elkaar weg te gaan, door verdiepingsbijeenkomsten en door ons voor te bereiden op wat er op ons afkomt als we een kavel ter beschikking hebben.
Groet PeggyW
Nieuwe leden

Informatiemiddag zaterdag 21 september 2024 om 14 uur

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die van aanpakken houden en die zich actief in willen zetten om ons prachtige project mee te verwezenlijken. We zijn nu in de fase van plannen realiseren. Je bent van harte welkom om naar deze informatiemiddag te komen. Je krijgt dan meer te weten over wie wij zijn, wat we tot nu bereikt hebben en waar we staan.
Opgeven is nodig. Mail daarvoor naar: info@ecobosch.nl
Waar deze middag in Den Bosch is krijg je dan via e-mail te weten.
Wij zijn nu speciaal op zoek naar jonge gezinnen en mannen onder de 40 jaar, die affiniteit hebben met financiën en bouwen met duurzame materialen. Maar als dat niet geldt voor jou/jullie en mocht je toch héél graag willen en ook je schouders onder het project willen zetten, aarzel dan niet om ons een motivatiemail te sturen.
Warme groet van de sociale kring!
Oproep!
Ben of ken jij iemand die goed is met social media? Wij zijn op zoek naar iemand die (op vrijwillige basis) ons meer zichtbaar kan laten zijn op social media, zodat we meer bekendheid verwerven bij derden en ons netwerk kunnen vergroten. Heb je interesse, stuur dan even een mailtje naar: info@ecobosch.nl
Cooplink
EcoBosch is lid van de stichting Cooplink; een organisatie die zich inzet om collectief wonen te ondersteunen, te bevorderen en in Nederland op de kaart te zetten. Dit doet Cooplink op tal van manieren: webinars organiseren rondom bepaalde thema's (zoals bv subsidies met sprekers uit de praktijk met kennis en ervaring), podcasts, een kennisbank en onderhandelingen met overheidsinstanties.
Het bestuur van Cooplink zet zich vol enthousiasme in om collectief wonen voor meer mensen mogelijk te maken. En om collectief wonen als een vast onderdeel in het woonbestand van gemeenten te krijgen. Door meer bekendheid te geven aan de meerwaarde van collectief wonen bv wat betreft onderwerpen als eenzaamheid en zorg. Cooplink is momenteel doende om een keurmerk voor collectieve woonvormen te ontwikkelen om daarmee nog duidelijker naar de overheid, instanties en de samenleving te kunnen communiceren. Dit keurmerk geeft helderheid over wat een wooncollectief betekent, inhoudt en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.
Eind mei is er een interessante webinar geweest met een aantal sprekers over hoe bij een gemeente binnen te komen, aan grond te komen en waar je rekening mee moet houden qua presentatie. Daarin kwam o.a. naar voren dat je veel moet netwerken, je laten zien, horen en bekend worden. Dit kan middels plaatselijke krantjes, contact leggen met raadsleden die positief ten opzichte van collectief wonen staan, intaketafel van de gemeente, contact zoeken met dorpsraden, natuurorganisaties, de waterschap die actief is in de betreffende gemeente of provincie en particulieren/bedrijven benaderen. Belangrijk is dat je als collectief serieus en professioneel overkomt; dat je de meerwaarde van een wooncollectief kan aantonen en over een lange adem beschikt. Tja, een lange adem hebben, daar weten we alles van na bijna 8 jaar EcoBosch. Maar we blijven erin geloven en ervoor gaan, want in deze wereld waarin zoveel gaande is, hebben we elkaar en de verbinding met de natuur hard nodig.
Het was een interessante leerzame avond met een volle agenda en fijne uitwisseling. Ik ben enthousiast over een organisatie als Cooplink, die vanuit idealisme, solidariteit en enorme kennis verbindingen maakt.
Groetjes Bella
Consentmethode in de praktijk
Alle leden van EcoBosch maken deel uit van de dorpskring waar alle besluiten worden genomen. Deze besluiten worden voorbereid in de verschillende kringen namelijk: de sociale-, communicatie-, organisatie-, financiële- en bouwkring. Eén van de besluiten die we in april hebben genomen is het kiezen van nieuwe leden voor de financiële kring
Dat hebben we gedaan middels open verkiezingen. Kringleden stellen zich niet vooraf beschikbaar als kandidaat maar iedereen is kandidaat. Eerst moet duidelijk zijn om welke rol of taak het gaat. Iedereen kan iemand voordragen. Vervolgens licht iedereen zijn voorstel toe. Op grond van alle argumenten die zijn benoemd mag je dan nog wijzigen wie je voor wilt dragen. De procesbegeleider doet vervolgens een voorstel op basis van alles wat er is gezegd. Vervolgens vraag je of iedereen consent is. En niet onbelangrijk is de vraag of de kandidaat zelf consent is, dus of de kandidaat de taak wil vervullen.
PeggyW
Verdiepingsbijeenkomst
25 mei hebben wij, de leden van EcoBosch, weer een verdiepingsbijeenkomst gehad. Doel van deze bijeenkomsten was tweeledig: verbinding en inhoudelijk een of meerdere thema's uitdiepen. Voor de bijeenkomst van 25 mei stond het thema voeding op de agenda en tijdelijk versus permanent wonen op een geschikte plek voor EcoBosch.
We begonnen met een check-in rondje (effe kort delen hoe je erbij zit).
Daarna zongen we samen een spiritueel prachtig lied.
Het thema voeding werd kort geïntroduceerd, waarna we ons in twee groepen verdeelden om met elkaar pratend, knippend en plakkend uit te wisselen. Aspecten als biologisch en vlees/vis eten, naast gezamenlijke maaltijden hoe vaak en hoe te organiseren kwamen aan de orde. Interessant om met elkaar hier over te praten en elkaar in te ontmoeten.
Dan het onderwerp tijdelijk ergens te gaan wonen ten opzichte van een permanente woonplek voor ongeveer 25 huishoudens. Hierover hebben we enkele rondjes gedaan om iedereen te horen en meningen te delen met een slotconclusie op het eind. De wens is en ons uitgangspunt blijft een permanente plek voor EcoBosch. Een permanente geschikte plek om te investeren en ons te verbinden met de natuur die er al is of die we creëren. We willen onze geplante boompjes zien groeien, de grond vruchtbaar en gezond maken om van te eten, genieten en te delen. We sloten de bijeenkomst af met een check-out.
Daarna samen gegeten en gesmuld met een tevreden gevoel.
Groetjes Bella
De passie(s) van Erik
Vader van Renz en Melle. Getrouwd met Euphro Blaauw sinds 2011, en samen met de bomen sedert 2000. Mijn passies zijn mijn gezin en de bomen waar ik graag tijd mee spendeer in bv ons bikkie (onze camper). Met ons oude bikkie zijn wij sinds 2017 regelmatig op pad van Limburg naar Friesland. En van Nederland naar Zweden en weer terug. Ook hebben we een keer Europa flink bereisd. Via vele landen naar de Adriatische kust. Om te eindigen in Kroatie…. Onze camper mag nog 2 jaar en dan mag hij volgens de wet van de belastingvrije status genieten
Mijn kennis voor mijn andere passie de bomen, is opgedaan na een korte periode hoveniers carrière. Na het boomvak een paar keer te hebben mogen aanschouwd was het voor mij duidelijk…: DIT WIL IK OOK !!
Na nog eens een decennium sociale drang te hebben nageleefd, was voor mij de maat vol en heb ik de knoop doorgehakt, om een lang gekoesterde wens door te voeren, een eigen
Boomverzorgingsbedrijf 😊 Treeminded.
"Many living things, very large and small depend on the trees for their survival". Alex Shigo
Of het credo wat ik zelf graag naleef: "De klant is koning maar de boom is Keizer"!
Erik