logo

Nieuwsbrief Winter - 21 december 2023

Hallo abonnee,
Vanaf het moment dat de subsidie voor procesbegeleiding is toegekend, zijn we van start gegaan met Cynthia en Joost van Stichting Off-Grid Villages als procebegeleiders. Het ecodorp dat zij zijn gestart en waar zij gaan wonen is Klein Oers in Veldhoven, dat nu in de realisatiefase is. Door Cynthia en Joost heeft EcoBosch inmiddels contact met 2 gemeenten. Ook begeleiden zij ons om onze organisatie op poten te zetten, waarmee we goed op dreef zijn. Met de consent methode (zie het interview verderop) zijn we volop aan het leren: we vergaderen, nemen besluiten én iedereen is enthousiast: omdat het structuur geeft, ordelijk verloopt, besluiten genomen worden waarin iedereen gehoord is en het tijd bespaart!
We hebben een projectplan geschreven waarin duidelijk en concreet is gemaakt wat we precies willen, wat betreft wonen, werken en leven: hoe het er - in principe - uit komt te zien. (wil je dit projectplan lezen, mail dan even naar info@ecobosch.nl)
Ook investeren we in het elkaar beter leren kennen. Dat doen we door 1x per maand een verdiepingsbijeenkomst te houden en aansluitend samen te eten.
Tijdens deze bijeenkomsten delen we onze ervaringen, wie we zijn en praten we over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Bijvoorbeeld: Hoe verhoudt samenwonen zich tot behoefte aan privacy? Hoe denken we over huisdieren? Wat is onze visie op gezondheid? Hoe ziet een deeleconomie eruit? Deze bijeenkomsten zorgen voor verbinding, gemeenschapsvorming is in ons project één van de pijlers. Op de laatste bijeenkomst vierden we het prille ontstaan van het initiatief tot EcoBosch zeven jaar geleden. Reden voor taart.
Muriël & Peggy

Informatiemiddag EcoBosch: 18 februari 2024 om 14 uur

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die van aanpakken houden en die zich actief in willen zetten om ons prachtige project mee te verwezenlijken. We zijn nu in de fase van plannen realiseren. Je bent van harte welkom om naar deze informatiemiddag te komen. Je krijgt dan meer te weten over wie wij zijn, wat we tot nu bereikt hebben en waar we staan.
Opgeven is nodig. Mail daarvoor naar: info@ecobosch.nl
Waar deze middag in Den Bosch is krijg je dan via e-mail te weten.
Wij zijn nu speciaal op zoek naar jonge gezinnen en mannen onder de 40 jaar, die affiniteit hebben met financiën en bouwen met duurzame materialen. Maar als dat niet geldt voor jou/jullie en mocht je toch héél graag willen en ook je schouders onder het project willen zetten, aarzel dan niet om ons een motivatiemail te sturen.
Warme groet van de sociale kring!
Opleiding stro-leem bouw door Tom Rijven
Aum, Stro, Leem
Ik droom er al langer van om zelf een huis van natuurlijke materialen te bouwen. En zowaar kwam de kans voorbij. Samen met Eric en Muriel greep ik de mogelijkheid aan om in oktober 2023 een deel van de twee weken durende opleiding prefab stro-leem bouw te volgen. De 70-jarige Tom Rijven timmert al dertig jaar langs de weg om zijn passie van de stro-leem bouw te delen met iedereen die dat wil. Zijn bedrijf heet Flexagon en hij doet dit in samenwerking met de Spaanse Hugo.
Met mijn camper reed ik van Den Haag naar de Noordoostpolder. Hier woont een biologische zaadteler die samen met zijn gezin zijn huis en bedrijf openstelde voor de prefab weken. Een groep van vrijwilligers die net als ik de opleiding wilde volgen was reeds een dag eerder gestart. Een bijzonder boerengezin en een bijzondere groep mensen waar ik in terecht kwam. We kregen drie keer per dag een heerlijke biologische vegetarische maaltijd en we sliepen in of rondom het huis in een tent of camper. Dit alles in ruil voor het meedoen aan de prefab bouw. Ik had aanvankelijk geen idee wat prefab betekende, maar dat betekent zoveel als een huis bouwen zonder dat dit al een bestemming heeft. Een wereld ging voor mij open. Normaal hou ik me bezig met reclasseren en yogales geven, nu was ik een natuur bouwvakker in opleiding. Geweldig!
Zagen, meten, timmeren, zelf verf maken op natuurlijke basis, werken met strobalen en uiteraard het lemen. Mijn roots liggen gedeeltelijk in Marokko waardoor mijn Afrikaanse kant zich lekker kon uitleven. Het leem maken heeft verschillende fasen met verschillende ingrediënten. De raaplaag, ook wel bodycoat genoemd bestaat uit stro, hooi, zand, zaagsel en koeienpoep. Het werd gemengd met de hand of voor een andere fase met een grote mixer in een badkuip. We rouleerden met de taken zodat iedereen alles kon oefenen en ervaren. Dus ook met de handen in de koeienpoep gemengd met de overige ingrediënten. Even wennen, maar al snel voelde het als een massage 😊. De vier dagen, helaas kon ik niet langer, waarop ik aanwezig was heb ik met plezier geluisterd naar Tom en Hugo die ons alles leerden met zoveel liefde, geduld en humor. Wat ook zo bijzonder was aan deze ervaring is de verbinding die het creëert tussen mensen. Stro-leem huizen worden vrijwel altijd op de manier gebouwd waarop er twee of meer ervaren mensen de leidingen nemen en een groep van vrijwilligers mee helpen het te bouwen. Zo ging het vroeger ooit precies zo. Samen met mensen uit het dorp werden de huizen gebouwd. Het is arbeidsintensief, maar het proces, het resultaat en de manier van duurzaam bouwen en leven is dit dubbel en dwars waard. Het zou geweldig zijn als we deze kennis en ervaring kunnen gebruiken bij de opbouw van Ecobosch. Wij hebben in ieder geval allemaal het verlangen om zo duurzaam mogelijk met natuurlijke materialen te bouwen en om dit samen te doen.
Nog een laatste anekdote: tijdens mijn verblijf werd ik gevraagd om voor de start van de werkdag een korte yogales te verzorgen. Geen yogamatten en allemaal in bouwvakkers kleding. Ik bedacht om in plaats van drie keer Aum, de mantra Aum, Stro, Leem samen te zingen. Het was een prachtig passend begin. Verder deed ik drie asana’s, één om te aarden en dankbaarheid voor het land waar we waren te uiten, één om het hart te open voor de prachtige verbinding en één om naar de hemel te richten om zo de verbinding tussen aarde, hart en hemel compleet te maken.
Aum, Stro, Leem
Lieve groet, Miriam
De Consent methode als besluitvormingsmethode
Binnen EcoBosch gebruiken we deze methode. Stijn interviewde Daphne hierover.
Wat is de consent methode nu precies?
De Consent methode is een sociocratische besluitvormingsmethode waarmee je een mooie organisatiestructuur kan neerzetten. Besluiten worden genomen op een manier dat iedereen consent is met dat besluit. Er is een kringen structuur waarbij er 1 overkoepelende kring is en verschillende sub kringen die elk een eigen onderwerp of afdeling van de organisatie vertegenwoordigen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de sociale kring, de bouwkring en de financiële kring. De Consent Methode kan in alle organisaties toegepast worden en is er voor organisaties die gelijkwaardigheid in stand willen houden, het zorgt er namelijk voor dat iedereen invloed heeft op het besluitproces. Agendapunten worden in de vorm van moties ingebracht wanneer er belangrijke besluiten moeten genomen worden of wanneer er overleg over een bepaald onderwerp nodig is. Dan heb je de beeldvormende ronde waarin wordt geschetst wat de vraag nu precies is. Waarop één of meer meningsvormende rondes volgen waar eenieder zijn of haar persoonlijke mening kan geven. Uiteindelijk heb je de besluitvormingsronde waarbij je gaat kijken of iedereen consent kan zijn met de motie.
Wat wordt er bedoeld met op een gedragen manier besluiten nemen?
Vaak voelen mensen zich in een organisatie niet gehoord en bij deze methode wordt er echt geluisterd naar je mening en wordt die meegenomen als het besluit geformuleerd wordt. Is jouw mening voor het grote geheel en dient het de groep of is het persoonsgebonden? Hoe zwaar weegt het dan echt voor je? Belangrijk is dat er geen overwegend beargumenteerd bezwaar is op het besluit dat genomen gaat worden omdat je naar het gezamenlijk doel kijkt.
Hoe hebben jullie deze methode ontdekt, hadden jullie er al ervaring mee?
Ik ben ermee in aanraking gekomen op de school van mijn zoon, een democratische school, daar gebruikten ze die methode ook. Verder was ik lid bij Ecodorp Klein Oers, waar ook met deze methode wordt gewerkt. Daar heb ik ook een cursus over de Consent Methode gevolgd van 4 dagen.
Waarom zijn we bij EcoBosch de Consent Methode gaan gebruiken?
Omdat er een enorme behoeften was aan structuur binnen de organisatie. De bijeenkomsten verliepen rommelig en chaotisch. Het was moeilijk om te zien wat er echt moest gebeuren, een kleine groep deed alles en de anderen hingen er omheen en wisten niet goed wat ze moesten doen omdat er geen overzicht was. Er waren al een aantal pogingen gedaan met anderen methode, maar die bleken moeilijk te handhaven.
Wat zou nog verbeterd kunnen worden in het gebruik van de methode bij EcoBosch?
Het is vooral een kwestie van oefenen. In de kringen bijeenkomsten moeten we ook gaan werken met de methode, agenda punten in rondes, je onderbreekt elkaar niet, pas als je zelf aan de beurt bent kun je iets zeggen.
Heeft het werken met de methode al voordeel opgeleverd binnen EcoBosch?
Ja, we gebruiken de methode nu driekwart jaar. Het blijkt dat iedereen meer zijn rol kan innemen binnen EcoBosch. Het is wel duidelijk dat we nog aan het leren zijn, sommige mensen kunnen het nog niet goed volgen omdat ze de methode nog niet goed kennen, maar inmiddels weten steeds meer mensen hoe het werkt en dat werpt zijn vruchten af. Vaak was het moeilijk te zien wat er nodig was om verder te komen. De Consent Methode is een zelfsturend orgaan, bijvoorbeeld een vraag over bouwen kan worden uitgewerkt binnen de bouwgroep, mensen kunnen zich aansluiten bij een kring van hun interesse en zo actief deelnemen aan het projectmatig werken.
Stijn en Daphne
De passie van Stijn
De muzikale reis van Stijn, van Sound of Covenant naar Kingston Hi-Fi
Het begon allemaal met het meest fantastische cadeau dat ik ooit als kind kreeg, een draagbare stereo met dubbel cassettedeck. Ik was 11 en vanaf dat moment werd ik gegrepen door de wondere wereld van de muziek. Hij stond elke avond naast mijn bed en voordat ik ging slapen luisterde ik naar deze nieuwe en mysterieuze wereld. Het was de tijd van Culture Club, Paul Young, Dire Straits, Michael Jackson en Doe Maar. Het waren de eighties en MTV kwam net op en overdag zat ik gekluisterd naar de videoclips op de buis te kijken.
Op mijn 15de leerde ik reggae en de rasta filosofie kennen. Mijn beste vriend en zijn vader waren reggae freaks en gingen alle reggaeconcerten in het land af en al snel ging ik mee. Vanaf dat moment was reggae en rasta mijn wereld. Ik luisterde alleen nog maar naar deze Jamaicaanse muziek en las alle info die ik kon vinden in dit internetloze tijdperk, ik kreeg reggae koorts. Op mijn 18de ging ik samen met mijn vriend en zijn vader naar Jamaica en bezocht o.a. het mausoleum van Bob Marley, mijn grote held.
Vanaf mijn 19de ging ik dj-en feestjes organiseren, mijn dj-naam was Sound of Covenant en ik draaide Strictly Reggae. Ik bouwde samen met een vriend een reggae soundsystem (een compleet geluidssysteem) en we traden door heel het land op met deze soundsystem. Van 1999 tot 2004 organiseerde we samen reggae dansavonden in de Willem Twee concertzaal. We nodigden al onze reggae helden uit, voornamelijk artiesten uit Engeland.
Foto met Ziggy Marley
Kingston Jamaica in 1992
Rond mijn 25ste voelde ik dat het tijd werd andere muzieksoorten te gaan ontdekken en als dj maakte ik een switch naar een meer eclectische stijl. Ik wilde niet langer gebonden zijn door als dj alleen reggae te draaien, het voelde te beperkt en ik had alles binnen deze scene wel ontdekt. Ik maakte in deze tijd ook een carrière switch. Ik ging als zzp-er voor de Verkadefabriek werken en werd programmeur van de PuurDansen dansavonden en projectleider van een jongerenfestival. Dat had allebei een sterke link met mijn liefde voor muziek en op deze manier kon ik van mijn passie en hobby mijn beroep maken.
Het dj-en was niet alleen maar leuk. Ik liep een gehoorbeschadiging op en had jaren flinke last van tinnitus. Door deze kwaal stopte ik met draaien en ik wist niet of ik ooit nog actief kon bezig zijn met mijn grootste passie. Na een aantal jaren werden de klachten minder en besloot ik de dj draad weer op te pakken. Dit keer werden oordoppen mijn beste vriend en sindsdien draai ik nooit meer zonder. Dit hulpmiddel gaf me de mogelijkheid mijn grote passie weer uit te kunnen voeren.
10 jaar geleden ging ik me weer serieus toeleggen op het dj-en en werd Kingston Hi-Fi mijn nieuwe dj naam, een verwijzing naar mijn reggae verleden. Ik draai onder deze naam tropische wereldmuziek, muziek uit o.a. Afrika, Latijns-Amerika, Cuba, Kaapverdië en alle andere uithoeken van onze wereld. Ik organiseer sinds 4 jaar clubavonden op de Tramkade bij Brouwers aan de Vaart en ben o.a. vaste dj bij Camping de Lievelinge in Vuren.
Anderhalf jaar geleden leerde ik naast mijn grote liefde Miriam ook Ecstatic Dance kennen. Bij een Ecstatic Dance event wordt geen alcohol en drugs gebruikt, dansen we met blote voeten en wordt er niet gepraat. De sfeer en de energie op deze events is heel fijn en ik vind het geweldig hoe de mensen met elkaar omgaan, er is een groot samenhorigheidsgevoel en spiritualiteit is een sterk onderdeel binnen deze scene. Sinds kort ben ik begonnen als Ecstatic Dance dj. Mijn eerste gig was bij Esthers Love in Motion in de Mariakapel op Coudewater waar ook leden van EcoBosch aanwezig waren. En het voelt goed, dit is een nieuwe richting die bij me past. Ik ken een paar organisators binnen de Ecstatic Dance wereld en de volgende gigs staan al in de agenda.
The journey continues! Stijn
Nieuw lid van EcoBosch: Miranda
Mijn naam is Miranda Tops en ben in mijn 51e levensjaar, moeder van Elisa Jasmine en Noa Julia van 21 en 19 jaar. Ik leef sinds 2018 gescheiden van de vader van mijn kinderen maar we hebben nog altijd een hechte vriendschapsband.
Ik ben geboren in Eindhoven, maar voel nu heel sterk dat het tijd wordt om uit de stad weg te trekken. Mijn kinderen staan op het punt uit te vliegen en het is voor mij een goed moment om dat ook te doen en mijn gevoel te gaan volgen over hoe ik graag wil wonen en werken, kortom (samen)leven.
Sinds de komst van onze kinderen zijn we veel bewuster gaan nadenken over voeding en scholing. Zo kwamen we in aanraking met het gedachtegoed van Steiner, de holistische visie en de vrije school.
Na vele jaren werkzaam te zijn in de zorg (en niet alleen daar) weet ik maar al te goed wat de meerwaarde is van onbewerkte, gezonde voeding dat met ‘aandacht’ wordt bereidt. Waar het nogal eens aan schort uit tijdgebrek en/of te weinig budget. Het is zo belangrijk dat we weer gaan zorgen voor ons eigen voedsel, lokaal en seizoen gericht, dichtbij huis.
Ik neem goed ontwikkelde mensenkennis en ervaring mee vanuit mezelf en de zorg, het vermogen om mensen te bewegen en te motiveren d.m.v. kunstzinnige werkvormen, lichaamswerk via spel en energetisch middels Reiki. ‘kHou van het zand, de zee, glinsterende dauwdruppels op bladeren en webben in de vroege ochtend.
Heel graag sluit ik me aan bij EcoBosch om een nieuwe samenleving te bouwen met en voor elkaar.
Tot snel! Miranda.
logo