Nieuwsbrief Lente - 21 maart 2024

Hallo abonnee,
Wat kan er veel gebeuren in 3 maanden !! De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op:
Er is steeds meer aandacht voor het bouwen in gemeenschappen. Zo heeft de provincie Noord Brabant onder andere de doelstelling om 3000 woonplekken te stimuleren in gemeenschappen waarin mensen samen bouwen en zorg dragen voor elkaar. EcoBosch is zo’n gemeenschap (in wording) en heeft daarnaast een grote ecologische ambitie.
Het belangrijkste om EcoBosch te doen slagen is een kavel. Er lopen op dit moment meerdere contacten met opties op een kavel.
Daarnaast hebben we een gemeente nodig die mee wil werken aan de plannen van EcoBosch. Er zijn drie gemeenten in de buurt van Den Bosch waar we contact mee hebben, die in meer of mindere mate enthousiast zijn over onze plannen en mee willen denken.
De gemeenschap groeit en bloeit. EcoBosch is in 2023 gegroeid met vijf nieuwe leden. Ook dit jaar hebben de eerste nieuwe leden zich al aangemeld. Mensen die net als wij dromen van wonen in een groene gemeenschap met een functie voor de buurt - het dorp. EcoBosch bestaat op dit moment uit 16 volwassen plus kinderen. We investeren voortdurend in het beter leren kennen van elkaar.
De organisatievorm is in 2023 geprofessionaliseerd door te gaan werken met de sociocratische werkwijze en de consent methode. We hebben sinds september 2023 twee externe procesbegeleiders die samen met ons werken aan het versterken van de gemeenschap en het realiseren van onze droom. Hiervoor zijn er dit kwartaal vele contacten geweest met gemeenten, externe adviseurs, Vrijcoop, aannemers, woningcorporaties en anderen. Het is best een uitdaging om dit allemaal voor elkaar te krijgen met de huidige groep mensen, maar steeds staat er wel weer iemand op die een actie op zich neemt. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. De dag dat kavel en medewerking van de gemeente samenvallen komt eraan!!
Groet PeggyW
EcoNodig?!
Tijdens de laatste verdiepingsbijeenkomst in februari kwamen wij samen om dieper in te gaan op onze kwaliteiten, kennis, rollen en wat er nodig is voor EcoBosch. We begonnen met een opdracht waarin ieder van ons over alle aanwezige leden opschreef welke kennis en kwaliteiten de ander typeert. Een leuke opdracht waarin veel werd herkend en ook was er gevoel van erkenning doordat kwaliteiten overduidelijk worden opgemerkt.
Hierna zijn we als groep aan de slag gegaan met het inventariseren van wat er nodig is voor EcoBosch. Een interessante beschouwing. We konden tamelijk gemakkelijk helder krijgen wat we nodig vinden, te weten: kennis van financiën, juridisch bestuurlijke kennis, bouwen, groen, organisatie, basiskwaliteiten/houding, communicatie, sociale aspecten en diversiteit. Deze werden allemaal weer opgesplitst in concretere zaken, zie hiervoor de foto hiernaast.
Duidelijk werd dat we over een aantal zaken best veel kennis en vaardigheden in huis hebben zoals bij organisatorische zaken, basiskwaliteiten, communicatie, sociale aspecten en groen.
Er zijn echter nog voldoende zaken waar we minder, beperkt of vrijwel geen kennis of vaardigheden van hebben binnen de huidige EcoBosschers. Belangrijk dus bij het selecteren van nieuwe leden! Vroeger werkte EcoBosch vanuit het principe iedereen is welkom. Dit is inmiddels veranderd en gaan we gericht op zoek naar mensen die vanuit een passende motivatie ook passende kennis en vaardigheden in huis hebben of de bereidheid zich in te zetten om dit eigen te maken.
Wordt vervolgd! Miriam
Nieuwe leden

Informatiemiddag EcoBosch, 25 mei 2024 om 14.00 uur

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die van aanpakken houden en die zich actief in willen zetten om ons prachtige project mee te verwezenlijken. We zijn nu in de fase van plannen realiseren. Je bent van harte welkom om naar deze informatiemiddag te komen. Je krijgt dan meer te weten over wie wij zijn, wat we tot nu bereikt hebben en waar we staan.
Opgeven is nodig. Mail daarvoor naar: info@ecobosch.nl
Waar deze middag in Den Bosch is krijg je dan via e-mail te weten.
Wij zijn nu speciaal op zoek naar jonge gezinnen en mannen onder de 40 jaar, die affiniteit hebben met financiën en bouwen met duurzame materialen. Maar als dat niet geldt voor jou/jullie en mocht je toch héél graag willen en ook je schouders onder het project willen zetten, aarzel dan niet om ons een motivatiemail te sturen.
Warme groet van de sociale kring!
Kennisnetwerken voor Ecobosch
Ecobosch is lid van een aantal organisaties die collectieve woonvormen een stimulans willen geven, zoals vereniging Cooplink en vereniging VrijCoop. Deze 2 organisaties zijn voor de realisatie van Ecobosch van oriëntatiefase naar haalbaarheidsfase van wezenlijk belang.
Cooplink is een kennisnetwerk van wooncooperaties: van, voor en over het opzetten en professionaliseren van een wooncorporatie. Er zijn verschillende wooncorporaties mogelijk zoals CPO (collectieve particuliere opdrachtgeverschap), groepswonen meergeneratie wonen (waar Ecobosch voor kiest), knarrenhof en centraal wonen etc. De leden van Cooplink komen uit nog te realiseren coöperaties, al bestaande collectieve woonvormen (zoals Ecodorp Boekel) en individuen die kennis willen opdoen en delen. De grote waarde van Cooplink is kennis delen en ondersteuning bieden. Kennis wordt gedeeld middels de kennisbank, deelsessies (thema's zoals bijvoorbeeld crowdfunding), online en life vergaderingen en bijeenkomsten. Tevens zet Cooplink zich actief op landelijk, provinciaal en gemeente niveau in om collectieve woonvormen positief op de kaart te zetten. De keren dat ik bij de online kennisdeel sessies aanwezig was viel mij de enorme gedrevenheid, inzet en kennis op. De kennis is op juridisch en financieel vlak erg groot. En er is bereidheid om kennis te delen en te steunen waar mogelijk.
VrijCoop is ontstaan in navolging van het Mietshäuser Syndikat uit Duitsland, waar ze in staat zijn om zelf al een deel van de financiering van collectieve woonvormen te dragen. Qua financiering is er samenwerking met de Duitse GLS bank die ook in Nederland projecten ondersteunt voor max 65% . Dit is bij Ecodorp Boekel gebeurd. VrijCoop zet zich in voor betaalbare woonvormen voor iedereen. Wat VrijCoop bijzonder maakt is dat de woningen niet het bezit zijn van de leden zelf, maar eigendom van de vastgoedvereniging van bewoners en VrijCoop samen. De bewoners betalen huur aan de vastgoed vereniging bewoners. VrijCoop zorgt dat woningen uit de speculatie markt blijven! En dus betaalbaar. De visie van VrijCoop is gebaseerd op een aantal waarden, zoals: -dat de mens gebruiker/gast is van stukje aarde, -dat voor iedereen betaalbaar wonen nu mogelijk is en in de toekomst, ongeacht leeftijd, inkomen en achtergrond, -dat solidariteit een belangrijke waarde binnen VrijCoop is. Als wooncollectief betaal je jaarlijks een deel aan VrijCoop. Dit zorgt er voor dat er meer wooncoöperaties mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Voor Ecobosch is vanuit onze duurzame visie VrijCoop een mooie optie. Momenteel loopt bij ons de discussie hoe de 35% bij elkaar te krijgen, los van de 65% van de Duitse GLS Bank. Wat zijn daarvoor de diverse mogelijkheden? Het is lente en tijd voor expansie voor EcoBosch.
Groet, Bella
Renz tekent EcoBoschOmdat ik EcoBosch een fijne groep vind.
We zijn een ecodorp begonnen en dat heet EcoBosch en toen dacht ik aan een bos en een dorp en het leek mij mooi om een boom in het midden te laten groeien. Je woont allemaal bij elkaar, dat is gezellig, je hebt vrienden om je heen. Het is denk ik heel fijn om bij elkaar in een groep te wonen. Renz (11 jaar)
.
EcoBosch op Werkbezoek
Zaterdag 16 maart jl. werden we hartelijk ontvangen bij Ecodorp Klein Oers door Nicoline en Joost. De dag zelf was erg fris en winderig, maar daardoor liet de ochtendploeg zich niet uit het veld slaan. Met de juiste maat veiligheid schoenen, helm en goeie zin aan de slag.
Na de lunch en heerlijke warme soep, volgde een enthousiaste rondleiding van Joost, een van de bouwers van het eerste uur.
Wat een bevlogenheid en doorzettingsvermogen laten ze zien. Weer of geen weer, tegenslagen incasserend en vol goede moed doorgaan.
Dank Klein Oers, en allen die er waren deze dag, voor jullie open houding en enthousiasme. We kunnen zoveel van elkaar leren op deze manier. Belangrijk om het doel voor ogen houden en het bredere plaatje niet uit het oog te verliezen.
Graag tot ziens, Miranda
Ecobosch en Sociocratie. De sociale kring.
Sociocratie is een bestuursvorm die de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming belegt op alle niveaus van de organisatie. Bij de beleids- en besluitvorming is gelijkwaardigheid van alle betrokkenen een belangrijk uitgangspunt. Besluiten worden alleen genomen wanneer alle deelnemers hun 'consent' geven. Dat onderdeel wordt de consentmethode genoemd. Dit is een manier om op gelijkwaardige manier samen te werken, besluiten voor te bereiden en te nemen. De methode heeft een vaste opbouw en heeft onder andere als doel dat iedereen zijn mening kan geven om te komen tot een gedragen besluit dat recht doet aan die verschillende zienswijzen. Hier worden we steeds vaardiger in, al blijft het ook belangrijk om het veel te blijven doen en uitproberen.
De sociocratische structuur van EcoBosch bestaat op dit moment uit vijf kringen te weten een organisatiekring, financiële kring, bouwkring, sociale kring en de communicatiekring.
Dit keer wat meer over onze sociale kring. Deze kring heeft als doel om overzicht te houden over de sociale aspecten binnen EcoBosch en het faciliteren van alles wat te maken heeft met verbinding en de omgang met elkaar. Hiervoor worden onder andere maandelijkse live bijeenkomsten gehouden met alle leden.

In januari was het thema van die bijeenkomst: “samenleven doe je niet alleen”. Onderwerp van gesprek was, hoe sta je tegenover gezamenlijk eten en koken, onder welke voorwaarde en hoe vaak? Maar ook hoeveel behoefte heb je aan een privé buitenruimte of mag die vloeiend overgaan in een gezamenlijke buitenruimte? Komen er privé wasmachines of alleen gedeelde in het dorpshuis? Wil je je auto delen of heb je goede reden om dat niet te doen? Duidelijk werd dat er zeker behoefte is aan delen van spullen en gezamenlijke activiteiten. Daarbij moet ook ruimte zijn voor individuele verschillen of motieven om iets niet te doen.
In februari hebben we het gehad over talenten. Zie het verslag elders in deze nieuwsbrief. Ook van het werkbezoek bij Klein Oers in maart is een verslag in deze nieuwsbrief. De sociale kring organiseert ook 3 à 4 keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe leden. Uit de laatste ronde hebben Marleen, Dion en hun dochter Anne (welkom bij EcoBosch!) zich aangemeld. In april staat er een EcoBosch weekend gepland bij het Nivon natuurvrienden-huis Morgenrood.
PeggyW
De passie van Tommie: Bushcraft
Heel mijn leven ben ik al gefascineerd door alles wat met zelfredzaamheid en survival te maken heeft. Ik vind het fantastisch dat je alle benodigdheden die wij mensen nodig hebben om te leven zo uit de natuur kan halen. En daarom ben ik ook al een aantal jaren bezig om uit te vinden hoe je dat precies doet. Op de basis en middelbare school voelde ik mezelf nooit echt op mijn plek. Ik ben namelijk iemand die van bewegen houdt, buiten in de natuur zijn en dingen maken met mijn handen. Helaas is het in het huidige leersysteem vooral binnen zitten lezen, schrijven en luisteren. Toen ik uiteindelijk op het hbo terechtkwam en uitvond dat het alleen meer van hetzelfde was heb ik besloten het roer om te gooien. Ik wilde leren (over)leven in de natuur! Sindsdien ben ik bezig cursussen, opleidingen en ambachten te volgen om dingen te leren die me naar dat doel brengen.
Ik heb inmiddels mijn eigen wildernis school opgezet: Vlier Bushcraft, waar ik mensen de bushcraft vaardigheden bij breng die onze voorouders hadden, maar die wij zijn verloren.
Deze zijn belangrijk ook in onze moderne maatschappij aangezien ze je bewust maken van hoe dicht wij zijn verbonden met de natuur. Als je onze connectie met de natuur niet snapt is het makkelijk om niet respectvol met de natuur om te gaan en daar de consequenties niet van in te zien, bijvoorbeeld door vervuiling, iets wat wereldwijd een gigantisch probleem is op dit moment. Dit is reden dat dit soort vaardigheden juist nu van groot belang zijn.
Wil je me supporten dan kan je mee doen aan een van mijn workshops te vinden op Workshops Vlierbushcraft Je kan me volgen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief of te abonneren op mijn youtube kanaal Vlier Bushcraft.
Tot snel, Tommie